સ્થળ

Silver Palace

+91 99179 8 2658

130-1/11, Karkunj Rd, Sector 14, Kar Kunj Chauraha, Avas Vikas Colony, Lohamandi, Agra, Uttar Pradesh 282007, India
+91 99179 82658
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ