आग्रा
ठिकाणाच्या प्रकारांची सजावट
ठिकाणे, बाहेर (स्वत: चे बांधकाम, कमान आणि मांडव)
वस्तूंची सजावट
तंबू, प्रवेशद्वार आणि मार्ग, जोड्या आणि पाहुण्यांसाठी टेबल्स, बाहेरील सजावट (लॉन्स, बीचेस)
साधनसामग्री
वाद्ये, लाइट
वापरलेले साहित्य
फुलं, कापड, रोपटी, फुगे, लाइट, झुंबर
भाड्याने
तंबू, डोली
इतर सेवा
D J, Photographer
थीमॅटिक डेकोर
होय
बोली भाषा
इंग्रजी, हिन्दी
Gopal Light House
संपर्क माहिती दाखवा