आग्रा
ठिकाणाच्या प्रकारांची सजावट
ठिकाणे, बाहेर (स्वत: चे बांधकाम, कमान आणि मांडव)
वस्तूंची सजावट
तंबू, प्रवेशद्वार आणि मार्ग, जोड्या आणि पाहुण्यांसाठी टेबल्स, बाहेरील सजावट (लॉन्स, बीचेस)
साधनसामग्री
वाद्ये, लाइट
वापरलेले साहित्य
फुलं, कापड, फुगे, लाइट
भाड्याने
तंबू, फर्निचर, डोली
इतर सेवा
DJ, catering, Photography and Videography
थीमॅटिक डेकोर
होय
बोली भाषा
हिन्दी
Shekhar Flowers Decoration
संपर्क माहिती दाखवा