आग्रा मधील लग्नाचे नियोजक

तयार लग्न

₹ 6,00,000 — 12,00,000

लग्नाची योजना

₹ 50,000 — 1,00,000

बाहेरील नोंदणी

₹ 10,00,000 — 15,00,000

तयार लग्न

₹ 10,00,000 — 25,00,000

लग्नाची योजना

₹ 2,00,000 — 5,00,000

बाहेरील नोंदणी

₹ 50,000 — 1,00,000

14 अधिक दर्शवा