Radisson Blu Hotel Agra Taj East Gate

शाकाहारी थाळी ₹ 1,200 पासून

मांसाहारी थाळी ₹ 1,300 पासून

4 अंतर्गत जागा 80, 96, 120, 450 लोक

2 अंतर्गत जागा 50, 80 लोक

+91 562 305 5555

Taj East Gate Road, Taj Nagari Phase 1, Telipara, Tajganj, Agra
+91 562 305 5555
https://www.facebook.com/rdagra.in/
https://www.radissonblu.com/en/hotel-agra/
reservations@rdagra.in
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Hotel Dasaprakash

₹ 400/व्यक्ती पासून किंमत

100 लोकांसाठी 1 अंतर्गत जागा

Hotel Chanakya

₹ 500/व्यक्ती पासून किंमत

25, 60, 300 लोकांसाठी 3 अंतर्गत जागा

Hotel Light House

₹ 500/व्यक्ती पासून किंमत

65, 150 लोकांसाठी 2 अंतर्गत जागा

200 लोकांसाठी 1 अंतर्गत + बाह्य जागा

60 लोकांसाठी 1 छतावरील टेरेस

Radisson Blu Hotel Agra Taj East Gate - आग्रा मधील ठिकाण

विशेष वैशिष्ठ्ये

ठिकाण शहराबाहेर
जेवणाचा मेनू शाकाहारी, मांसाहारी
जेवणाचा प्रकार Indian
सजावटीचे नियम बाहेरील सजावटकार
पेमेंट पद्धती रोकड, क्रेडिट/डेबिट कार्ड
पाहुण्यांच्या रूम्स 142 रूम्स, स्टँडर्ड डबल रूमसाठीची ₹ 3,400 पासून
विशेष वैशिष्ठ्ये वायफाय / इंटरनेट, स्टेज, प्रोजेक्टर, टीव्ही स्क्रीन्स, बाथरूम, गरम
खाजगी पार्किंग उपलब्ध नाही
मद्यपान सेवा
आपण स्वत: चे मद्य आणू शकत नाही
डीजे ठिकाणाद्वारे प्रदान केले जात नाहीत
पाहुण्यांच्या रूम्स उपलब्ध

450 लोकांसाठी अंतर्गत जागा

आसन क्षमता 450 व्यक्ती
प्रकार अंतर्गत जागा
किंमत प्रती व्यक्ती, शाकाहारी ₹ 1,200/व्यक्ती पासून
किंमत प्रती थाळी, मांसाहारी ₹ 1,300/व्यक्ती पासून
एयर कंडीशनर

120 लोकांसाठी अंतर्गत जागा

आसन क्षमता 120 व्यक्ती
प्रकार अंतर्गत जागा
किंमत प्रती व्यक्ती, शाकाहारी ₹ 1,200/व्यक्ती पासून
किंमत प्रती थाळी, मांसाहारी ₹ 1,300/व्यक्ती पासून
एयर कंडीशनर

96 लोकांसाठी अंतर्गत जागा

आसन क्षमता 96 व्यक्ती
प्रकार अंतर्गत जागा
किंमत प्रती व्यक्ती, शाकाहारी ₹ 1,200/व्यक्ती पासून
किंमत प्रती थाळी, मांसाहारी ₹ 1,300/व्यक्ती पासून
एयर कंडीशनर

80 लोकांसाठी अंतर्गत जागा

आसन क्षमता 80 व्यक्ती
प्रकार अंतर्गत जागा
किंमत प्रती व्यक्ती, शाकाहारी ₹ 1,200/व्यक्ती पासून
किंमत प्रती थाळी, मांसाहारी ₹ 1,300/व्यक्ती पासून
एयर कंडीशनर

80 लोकांसाठी बाह्य जागा

आसन क्षमता 80 व्यक्ती
प्रकार बाह्य जागा
किंमत प्रती व्यक्ती, शाकाहारी ₹ 1,200/व्यक्ती पासून
किंमत प्रती थाळी, मांसाहारी ₹ 1,300/व्यक्ती पासून
एयर कंडीशनर

50 लोकांसाठी बाह्य जागा

आसन क्षमता 50 व्यक्ती
प्रकार बाह्य जागा
किंमत प्रती व्यक्ती, शाकाहारी ₹ 1,200/व्यक्ती पासून
किंमत प्रती थाळी, मांसाहारी ₹ 1,300/व्यक्ती पासून
एयर कंडीशनर