Family Zaika Restaurant & Party Hall

+91 98116 1 4141

JRF Sec - 13, Karkunj Road, Sikandra, Next to Dominoz, Agra
+91 98116 14141
+91 80064 42883
https://www.facebook.com/familyzaikarestaurant/
http://familyzaikarestaurant.in/
info@familyzaikarestaurant.in
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Magan Farm House

4000 लोकांसाठी 1 अंतर्गत + बाह्य जागा

Agrmilan Luxus Marriage Home

₹ 400/व्यक्ती पासून किंमत

150, 500 लोकांसाठी 2 अंतर्गत जागा

2500 लोकांसाठी 1 अंतर्गत + बाह्य जागा

9 Star Hotel

₹ 400/व्यक्ती पासून किंमत

40, 200 लोकांसाठी 2 अंतर्गत जागा

Family Zaika Restaurant & Party Hall - आग्रा मधील ठिकाण

साठी सुयोग्य