Hotel Kalyan Palace

+91 562 221 7565

4/52, Police Lines Rd, Tehsil Road, Kalyan Pur, Panchkuia, Rakabganj, Agra
+91 562 221 7565
+91 97585 73132
+91 97193 72326
+91 97192 18235
hotelkalyanpalace@gmail.com
http://hotelkalyanpalaceagra.com
https://www.facebook.com/Hotel-Kalyan-Palace-402052009848771/
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Agrmilan Luxus Marriage Home

₹ 400/व्यक्ती पासून किंमत

150, 500 लोकांसाठी 2 अंतर्गत जागा

2500 लोकांसाठी 1 अंतर्गत + बाह्य जागा

Parklane Hotel and Restaurant

₹ 425/व्यक्ती पासून किंमत

200 लोकांसाठी 1 अंतर्गत जागा

9 Star Hotel

₹ 400/व्यक्ती पासून किंमत

40, 200 लोकांसाठी 2 अंतर्गत जागा

Hotel Kalyan Palace - आग्रा मधील ठिकाण

साठी सुयोग्य