Radhika Palace

+91 89231 8 8888

Vayu Vihar Rd, Manghatai, Agra
+91 89231 88888
+91 2452 221 990
+91 94221 77444
http://radhikapalace.com/
https://www.facebook.com/radhikapalace/
rajpoot27892@gmail.com
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Hotel Dasaprakash

₹ 400/व्यक्ती पासून किंमत

100 लोकांसाठी 1 अंतर्गत जागा

Magan Farm House

4000 लोकांसाठी 1 अंतर्गत + बाह्य जागा

9 Star Hotel

₹ 400/व्यक्ती पासून किंमत

40, 200 लोकांसाठी 2 अंतर्गत जागा

Radhika Palace - आग्रा मधील ठिकाण

साठी सुयोग्य