Hotel Pearl Blue

+91 78304 5 1028

Fatehabad Rd, Taj Nagri Phase 2, Raj Nagar, Agra
+91 78304 51028
reservation@hotelpearlblue.com
gm@hotelpearlblue.com
http://hotelpearlblue.com/
https://www.facebook.com/hotelpearlblue
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Hotel Dasaprakash

₹ 400/व्यक्ती पासून किंमत

100 लोकांसाठी 1 अंतर्गत जागा

Agrmilan Luxus Marriage Home

₹ 400/व्यक्ती पासून किंमत

150, 500 लोकांसाठी 2 अंतर्गत जागा

2500 लोकांसाठी 1 अंतर्गत + बाह्य जागा

Parklane Hotel and Restaurant

₹ 425/व्यक्ती पासून किंमत

200 लोकांसाठी 1 अंतर्गत जागा

Hotel Pearl Blue - आग्रा मधील ठिकाण

साठी सुयोग्य