ஆக்ரா
திருமண அரங்கின் அலங்கார வகைகள்
அரங்கங்கள், திறந்தவெளி (சொந்தமாக கட்டுமானங்கள், ஆர்ச் மற்றும் பெவிலியன்கள் உள்ளது)
பொருட்களின் அலங்காரம்
கூடாரங்கள், நுழைவாயில் மற்றும் நடைபாதை, தம்பதியர் மற்றும் விருந்தினர் டேபிள்கள், திறந்தவெளி அலங்காரம் (புல்வெளிகள், கடற்கரைகள்)
உபகரணம்
லைட்
பயன்படுத்திய பொருட்கள்
பூக்கள், பலூன்கள்
தீமெடிக் டெகர்
இல்லை
பேசும் மொழிகள்
இந்தி
Amit-Sumit Flowers Decoration
தொடர்புத் தகவலைக் காண்பி