ஆக்ரா
ஃபோட்டோகிராஃபி ஸ்டைல்
பாரம்பரிய, கேன்டிட்
புகைப்பட அனுபவம்
30 years experience in photography Ous main priority is to provide best quality work at reasonable price Specialize in wedding shoot, baby & kids shoot, candid photography, cinematic shoot Pre-wedding shoot
பயணிக்க முடியும்
ஆம்
பயணச் செலவுகள்
by client
உபகரணம்
Professional DSLR
ஃபோட்டோகிராஃபிக் அறிக்கைக்கான சராசரி டெலிவரி டைம்
1 மாதம்
படப்பிடிப்பிற்குப் பின்னர் உங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு நீங்கள் எத்தனை திருத்தப்பட்ட புகைப்படங்களை வழங்குகிறீர்கள்?
as much selected for album
பேசும் மொழிகள்
ஆங்கிலம், இந்தி, பஞ்சாபி
சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் சேவைகள்
வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி
1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்₹ 10,000 – 25,000
1 நாள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்₹ 15,000 – 50,000
வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி₹ 15,000 – 50,000
2 நாட்கள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்₹ 15,000 – 50,000
2 நாட்கள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்₹ 20,000 – 1,000
3 நாட்கள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்₹ 30,000 – 1,000
3 நாட்கள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்₹ 50,000 – 3,000
கூடுதல் ஆல்பம்₹ 15,000 – 50,000
பாரம்பரிய ஃபோட்டோகிராஃபி, ஒரு நாளுக்கு₹ 8,000 – 50,000
கேன்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபி, ஒரு நாளுக்கு₹ 12,000 – 75,000
Isha Video Films
தொடர்புத் தகவலைக் காண்பி