ஆக்ரா
ஃபோட்டோகிராஃபி ஸ்டைல்
பாரம்பரிய, கேன்டிட்
மற்ற சேவைகள்
Cinematic
பயணிக்க முடியும்
ஆம்
உபகரணம்
All type of wedding equipments with Drone and LED.
பேசும் மொழிகள்
ஆங்கிலம், இந்தி
சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் சேவைகள்
வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி
1 நாள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்₹ 18,000 – 75,000
வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி₹ 15,000 – 1,000
2 நாட்கள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்₹ 45,000 – 1,000
3 நாட்கள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்₹ 60,000 – 1,000
கூடுதல் ஆல்பம்₹ 20,000 – 25,000
திருமண அறிக்கைகள்1
Srishy and Amrinder
29
ஆல்பங்கள்1
Wedding Memories
33
Blink Eye Films
தொடர்புத் தகவலைக் காண்பி