ஆக்ரா
ஃபோட்டோகிராஃபி ஸ்டைல்
பாரம்பரிய, கேன்டிட்
பயணிக்க முடியும்
ஆம்
ஃபோட்டோகிராஃபிக் அறிக்கைக்கான சராசரி டெலிவரி டைம்
1 மாதம்
பேசும் மொழிகள்
ஆங்கிலம், இந்தி
சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் சேவைகள்
வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி
1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்₹ 8,000 – 10,000
1 நாள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்₹ 18,000 – 20,000
வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி₹ 13,000 – 15,000
2 நாட்கள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்₹ 18,000 – 20,000
2 நாட்கள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்₹ 36,000 – 40,000
3 நாட்கள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்₹ 26,000 – 30,000
3 நாட்கள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்₹ 48,000 – 50,000
கூடுதல் ஆல்பம்₹ 19,000 – 20,000
பாரம்பரிய ஃபோட்டோகிராஃபி, ஒரு நாளுக்கு₹ 8,000 – 10,000
கேன்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபி, ஒரு நாளுக்கு₹ 8,000 – 10,000
போர்ட்ஃபோலியோ: வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி
1
1 லைக்
The Arora Studio
தொடர்புத் தகவலைக் காண்பி
பிடித்தவைகளில் சேர்க்கப்பட்டது2