ஆக்ரா
சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் சேவைகள்
வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி
1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்₹ 5,000 – 10,000
1 நாள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்₹ 5,000 – 10,000
வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி₹ 3,500 – 10,000
2 நாட்கள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்₹ 10,000 – 20,000
2 நாட்கள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்₹ 20,000 – 35,000
3 நாட்கள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்₹ 30,000 – 4,000
3 நாட்கள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்₹ 35,000 – 55,000
கூடுதல் ஆல்பம்₹ 10,000 – 16,000
பாரம்பரிய ஃபோட்டோகிராஃபி, ஒரு நாளுக்கு₹ 5,000 – 10,000
கேன்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபி, ஒரு நாளுக்கு₹ 5,000 – 12,000
ஆல்பங்கள்1
Portfolio
1
siddhartha singh
SIDDHARTHA
தொடர்புத் தகவலைக் காண்பி
பிடித்தவைகளில் சேர்க்கப்பட்டது1