ஆக்ரா
ஃபோட்டோகிராஃபி ஸ்டைல்
பாரம்பரிய, கேன்டிட்
புகைப்பட அனுபவம்
5 plus years of professional working experience with specialization in weddings and events
பயணிக்க முடியும்
ஆம்
பேசும் மொழிகள்
ஆங்கிலம், இந்தி
சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் சேவைகள்
வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி
1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்₹ 20,000 – 40,000
1 நாள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்₹ 30,000 – 65,000
வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி₹ 10,000 – 25,000
Studio Prismosis
தொடர்புத் தகவலைக் காண்பி