ஆக்ரா
சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் சேவைகள்
வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி
1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்₹ 15,000 – 25,000
1 நாள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்₹ 25,000 – 50,000
வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி₹ 25,000 – 50,000
2 நாட்கள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்₹ 25,000 – 45,000
2 நாட்கள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்₹ 40,000 – 1,000
3 நாட்கள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்₹ 45,000 – 60,000
3 நாட்கள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்₹ 80,000 – 1,000
கூடுதல் ஆல்பம்₹ 10,000 – 20,000
பாரம்பரிய ஃபோட்டோகிராஃபி, ஒரு நாளுக்கு₹ 6,000 – 12,000
கேன்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபி, ஒரு நாளுக்கு₹ 10,000 – 15,000
ஆல்பங்கள்1
Brides
6
Abhinav Agarwal
Abhinav Agarwal Photography
தொடர்புத் தகவலைக் காண்பி