ஆக்ரா
ஃபோட்டோகிராஃபி ஸ்டைல்
பாரம்பரிய, கேன்டிட்
மற்ற சேவைகள்
Drone, LED screen, LED wall, Selfie point, Photo booth etc.
பயணிக்க முடியும்
ஆம்
பயணச் செலவுகள்
to be bear by the client
உபகரணம்
Full Frame DSLR Cameras
ஃபோட்டோகிராஃபிக் அறிக்கைக்கான சராசரி டெலிவரி டைம்
1 மாதம்
படப்பிடிப்பிற்குப் பின்னர் உங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு நீங்கள் எத்தனை திருத்தப்பட்ட புகைப்படங்களை வழங்குகிறீர்கள்?
2000
பேசும் மொழிகள்
ஆங்கிலம், இந்தி, பெங்காலி (பங்களா), குஜராத்தி
சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் சேவைகள்
வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி
1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்₹ 50,000 முதல்
1 நாள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்₹ 35,000 – 1,000
வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி₹ 25,000 முதல்
2 நாட்கள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்₹ 50,000 – 1,000
2 நாட்கள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்₹ 50,000 – 1,000
3 நாட்கள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்₹ 75,000 முதல்
3 நாட்கள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்₹ 75,000 முதல்
கூடுதல் ஆல்பம்₹ 12,000 முதல்
பாரம்பரிய ஃபோட்டோகிராஃபி, ஒரு நாளுக்கு₹ 35,000 முதல்
கேன்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபி, ஒரு நாளுக்கு₹ 10,000 முதல்
ஆல்பங்கள்1
Pre-wedding - Shantanu & Dahlia
5
3ladder
தொடர்புத் தகவலைக் காண்பி