ஆக்ரா
ஃபோட்டோகிராஃபி ஸ்டைல்
பாரம்பரிய, கேன்டிட்
மற்ற சேவைகள்
Cinematography
பயணிக்க முடியும்
ஆம்
உபகரணம்
Canon
ஃபோட்டோகிராஃபிக் அறிக்கைக்கான சராசரி டெலிவரி டைம்
2 மாதங்கள்
பேசும் மொழிகள்
ஆங்கிலம், இந்தி, ஒடியா, பஞ்சாபி
சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் சேவைகள்
வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி
1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்₹ 70,000 – 1,000
ஆல்பங்கள்2
Preweddings
28
Pranjal and kirti
29
Wedlock productions - Photo & Films
தொடர்புத் தகவலைக் காண்பி
பிடித்தவைகளில் சேர்க்கப்பட்டது1