ஆக்ரா
சேவைகள்
ரெடிமேட் திருமணம்₹ 6,000 – 12,000விருந்து மற்றும் ஆடைகளைத் தவிர
திருமணத் திட்டமிடல்₹ 50,000 – 1,000முகமைச் சேவைகளின் கட்டணம்
வெளிப்புறப் பதிவு₹ 10,000 – 15,000நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு
திருமண மேலாளர்₹ 20,000 – 80,000ஒருங்கிணைப்புக்கு உதவி
ஆல்பங்கள்2
decoration
5
mandap
3
Skweddings&events
தொடர்புத் தகவலைக் காண்பி