ஆக்ரா

Kaveri Vatika - ஆக்ரா இல் திருமணம் நடைபெறுமிடம்

இவர்களுக்கு நன்கு பொருந்தும்
எல்லா நிகழ்வுகள்
மெகந்தி பார்ட்டி
சங்கீத்
நிச்சயதார்த்தம்
பிறந்தநாள் பார்ட்டி
ப்ரொமோஷன்
குழந்தைகள் பார்ட்டி
காக்டெயில் டின்னர்
கார்ப்ரேட் பார்ட்டி
கான்ஃபெரன்ஸ்
மேலும் 1
2 உட்புற இடங்கள்
150 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்
Подходит для вас
எல்லா நிகழ்வுகள்
வகை
உட்புற இடம்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்
150 நபர்கள்
உணவு வசதியில்லாமல் வாடகைக்கான சாத்தியம்
ஆம்
ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, சைவம். (வரிகள் சேர்க்காமல்)
₹ 150/நபர் முதல்
Подробнее
50 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்
Подходит для вас
எல்லா நிகழ்வுகள்
வகை
உட்புற இடம்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்
50 நபர்கள்
உணவு வசதியில்லாமல் வாடகைக்கான சாத்தியம்
ஆம்
ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, சைவம். (வரிகள் சேர்க்காமல்)
₹ 150/நபர் முதல்
Подробнее
விளக்கம்

இடத்தின் வகை: விருந்து ஹால்

இருப்பிடம்: நகரத்தில்

சமையல்: சைவம்

சமையல் வகை: Indian

பார்க்கிங்: 25 கார்களுக்கு தனிப்பட்ட பார்க்கிங்

அலங்கார விதிமுறைகள்: வெளிப்புற அலங்கரிப்பாளர் மட்டுமே

பணமளிப்பு முறைகள்: ரொக்கம்

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், குளியலறை

மதுபானம் இல்லை
நீங்கள் சொந்தமாக மதுபானத்தைக் கொண்டு வரமுடியாது
இடத்தால் DJ வழங்கப்படவில்லை
மணமகள், மணமகன் அறைகள் இல்லை
விருந்தினர் அறைகள் இல்லை
Kaveri Vatika
தொடர்புத் தகவல்
துரித விசாரணை