ఆగ్రా
ఫోటోగ్రఫీ స్టైల్
సంప్రదాయ, క్యాండిడ్
ఇతర సర్వీసులు
Cinematography
ప్రయాణం చేయగలగడం
అవును
పరికరం
Canon , Nikon
ఫోటోగ్రఫిక్ రిపోర్ట్ కొరకు సగటు డెలివరీ సమయం
1 నెల
మాట్లాడే భాషలు
ఇంగ్లిష్, హిందీ
స్పెషలైజేషన్‌లు మరియు సేవలు
వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ
ఫోటోగ్రఫీ ప్యాకేజీ 1 రోెజు₹80,000 నుంచి
పోర్టుఫోలియో: వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ
Varun Bhasin Photography
సంప్రదించు సమాచారాన్ని చూపించండి
ఇష్టమైన వాటికి జోడించబడింది1