ఆగ్రా
ఫోటోగ్రఫీ స్టైల్
సంప్రదాయ, క్యాండిడ్
ఇతర సర్వీసులు
cinematography
ప్రయాణం చేయగలగడం
అవును
పరికరం
all needed equipments
ఫోటోగ్రఫిక్ రిపోర్ట్ కొరకు సగటు డెలివరీ సమయం
1 నెల
మాట్లాడే భాషలు
ఇంగ్లిష్, హిందీ
స్పెషలైజేషన్‌లు మరియు సేవలు
వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ
ఫోటోగ్రఫీ ప్యాకేజీ 1 రోెజు₹30,000 – 50,000
ఫోటోగ్రఫీ + వీడియో ప్యాకేజీ 1 రోెజు₹70,000 – 85,000
ప్రీ వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ₹25,000 – 85,000
ఫోటోగ్రఫీ + వీడియో ప్యాకేజీ 2 రోెజులు₹1,000 – 1,000
ఫోటోగ్రఫీ + వీడియో ప్యాకేజీ 3 రోెజులు₹1,000 – 2,000
అదనంగా ఆల్బమ్₹10,000 – 20,000
సంప్రదాయ ఫోటోగ్రఫీ, ప్రతిరోజూ₹15,000 – 20,000
క్యాండిడ్ ఫోటోగ్రఫీ, ప్రతిరోజూ₹20,000 – 25,000
పోర్టుఫోలియో: వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ
ఆల్బమ్‌లు3
Bridal Shots
23
Pre Wedding Pictures
15
Wedding Clicks
10
Arcelor color lab
సంప్రదించు సమాచారాన్ని చూపించండి