ఆగ్రా
ఫోటోగ్రఫీ స్టైల్
సంప్రదాయ, క్యాండిడ్
ఇతర సర్వీసులు
Drone, LED screen, LED wall, Selfie point, Photo booth etc.
ప్రయాణం చేయగలగడం
అవును
ప్రయాణ వ్యయాలు
to be bear by the client
పరికరం
Full Frame DSLR Cameras
ఫోటోగ్రఫిక్ రిపోర్ట్ కొరకు సగటు డెలివరీ సమయం
1 నెల
షూట్ తరువాత మీరు ఎన్ని ఎడిట్ చేసిన ఫోటోలను మీ క్లయింట్‌కు ఇస్తారు?
2000
మాట్లాడే భాషలు
ఇంగ్లిష్, హిందీ, బెంగాలీ(బంగ్లా), గుజరాతీ
స్పెషలైజేషన్‌లు మరియు సేవలు
వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ
ఫోటోగ్రఫీ ప్యాకేజీ 1 రోెజు₹50,000 నుంచి
ఫోటోగ్రఫీ + వీడియో ప్యాకేజీ 1 రోెజు₹35,000 – 1,000
ప్రీ వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ₹25,000 నుంచి
ఫోటోగ్రఫీ ప్యాకేజీ 2 రోెజులు₹50,000 – 1,000
ఫోటోగ్రఫీ + వీడియో ప్యాకేజీ 2 రోెజులు₹50,000 – 1,000
ఫోటోగ్రఫీ ప్యాకేజీ 3 రోెజులు₹75,000 నుంచి
ఫోటోగ్రఫీ + వీడియో ప్యాకేజీ 3 రోెజులు₹75,000 నుంచి
అదనంగా ఆల్బమ్₹12,000 నుంచి
సంప్రదాయ ఫోటోగ్రఫీ, ప్రతిరోజూ₹35,000 నుంచి
క్యాండిడ్ ఫోటోగ్రఫీ, ప్రతిరోజూ₹10,000 నుంచి
పోర్టుఫోలియో: వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ
ఆల్బమ్‌లు1
Pre-wedding - Shantanu & Dahlia
5
3ladder
సంప్రదించు సమాచారాన్ని చూపించండి