ఆగ్రా

ఆగ్రా లో వివాహ వేదికలు

ఫేవరేట్‌లు
ఈవెంట్ రకం
అన్ని ఈవెంట్‌లు
అద్దె పాలసీ
ఫుడ్ పాలసీ
కెపాసిటీ
లొకేషన్
స్పేస్ టైప్
స్పెషల్ ఫీచర్లు
మ్యాప్ మీద చూపించు
Закрыть карту
M.G Road Pratappura Crossing, ఆగ్రాNear Deviram sweetsమ్యాప్ మీద చూపించు
కెపాసిటీ20 – 80 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానంప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు
ప్రతి ప్లేటు ధర, వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)ప్రతి వ్యక్తికి ₹550/ధర
ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)ప్రతి వ్యక్తికి ₹650/ధర
వంటకం రకం- Multicuisine
స్పెషల్ ఫీచర్లుస్టేజీ, బాత్‌రూమ్
సంప్రదించు సమాచారం
Подробнее
25/68/M/1, Fatehabad Road, Opp, TDI Mall, Taj Ganj, ఆగ్రాTDI Mallమ్యాప్ మీద చూపించు
కెపాసిటీ50 – 150 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానంప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు
ప్రతి ప్లేటు ధర, వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)ప్రతి వ్యక్తికి ₹600/ధర
ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)ప్రతి వ్యక్తికి ₹850/ధర
వంటకం రకంMulti Cuisine
స్పెషల్ ఫీచర్లుస్టేజీ
సంప్రదించు సమాచారం
Подробнее
Fatehabad Road, Tajganj, ఆగ్రాNear TDI Mallమ్యాప్ మీద చూపించు
Gulistha Lawn 4000 Guests
కెపాసిటీ
560 – 4000 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానం
హాల్ అద్దె+ ప్రతి ప్లేట్ సిస్టమ్
ప్రతి ప్లేటు ధర, వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹1,400/ధర
ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹1,600/ధర
Kohinoor + Small Outdoor Space For 900 Guests
కెపాసిటీ
350 – 900 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానం
ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు
ప్రతి ప్లేటు ధర, వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹1,400/ధర
ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹1,600/ధర
Senate For 180 Guests
కెపాసిటీ
50 – 180 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానం
ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు
ప్రతి ప్లేటు ధర, వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹1,400/ధర
ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹1,600/ధర
వంటకం రకంMulti Cuisine
స్పెషల్ ఫీచర్లుస్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, పవర్ బ్యాకప్
సంప్రదించు సమాచారం
Подробнее
Mahatma Gandhi Road, Near Dhakran Crossing, Panchkuian, Rakabganj, ఆగ్రాNear Collectorate Chaurahaమ్యాప్ మీద చూపించు
కెపాసిటీ100 – 400 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానంప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు
ప్రతి ప్లేటు ధర, వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)ప్రతి వ్యక్తికి ₹600/ధర
ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)ప్రతి వ్యక్తికి ₹950/ధర
స్పెషల్ ఫీచర్లుసంగీత పరికరం, Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, లిఫ్ట్, పవర్ బ్యాకప్
సంప్రదించు సమాచారం
Подробнее
Mahatma Gandhi Road, Civil Lines, Hariparwat, Mandi Said, ఆగ్రాNear Hariparvat Police Stationమ్యాప్ మీద చూపించు
Goshti Hall + Orchid Lawn For 500 Guests
కెపాసిటీ
100 – 500 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానం
ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు
ప్రతి ప్లేటు ధర, వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹400/ధర
Milan Hall For 90 Guests
కెపాసిటీ
50 – 90 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానం
ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు
ప్రతి ప్లేటు ధర, వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹400/ధర
Kitty Hall For 40 Guests
కెపాసిటీ
30 – 40 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానం
ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు
ప్రతి ప్లేటు ధర, వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹400/ధర
Cabin Hall For 15 Guests
కెపాసిటీ
10 – 15 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానం
ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు
ప్రతి ప్లేటు ధర, వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹400/ధర
వంటకం రకంChinese, Indian, Continental
స్పెషల్ ఫీచర్లుస్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, పవర్ బ్యాకప్
సంప్రదించు సమాచారం
Подробнее
Shastri Puram Rd, Suruchipuram Colony, ఆగ్రాNear Shastripuram Gol Chaurahaమ్యాప్ మీద చూపించు
Hall + Lawn For 2000 Guests
కెపాసిటీ
160 – 2000 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానం
హాల్ అద్దె+ ప్రతి ప్లేట్ సిస్టమ్
ప్రతి ప్లేటు ధర, వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹500/ధర
Hall For 200 Guests
కెపాసిటీ
30 – 200 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానం
హాల్ అద్దె+ ప్రతి ప్లేట్ సిస్టమ్
ప్రతి ప్లేటు ధర, వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹500/ధర
వంటకం రకంMulti Cuisine
స్పెషల్ ఫీచర్లుస్టేజీ, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, పవర్ బ్యాకప్
సంప్రదించు సమాచారం
Подробнее
A-7 Taj Nagari Phase -1, ఆగ్రాOpposite Radisson Hotelమ్యాప్ మీద చూపించు
Lawn For 300 Guests
కెపాసిటీ
100 – 300 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానం
ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు
ప్రతి ప్లేటు ధర, వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹500/ధర
ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹700/ధర
Hall + Lawn For 400 Guests
కెపాసిటీ
60 – 400 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానం
ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు
ప్రతి ప్లేటు ధర, వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹500/ధర
ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹700/ధర
Hall For 70 Guests
కెపాసిటీ
30 – 70 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానం
ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు
ప్రతి ప్లేటు ధర, వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹500/ధర
ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹700/ధర
వంటకం రకంMulti Cuisine
స్పెషల్ ఫీచర్లుస్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, పవర్ బ్యాకప్
సంప్రదించు సమాచారం
Подробнее
M.G. Road, Pratappura Crossing, Adarsh Nagar, Shahzadi Mandi, Rakabganj, ఆగ్రాNear Deviram Sweets.మ్యాప్ మీద చూపించు
కెపాసిటీ30 – 120 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానంప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు
ప్రతి ప్లేటు ధర, వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)ప్రతి వ్యక్తికి ₹500/ధర
ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)ప్రతి వ్యక్తికి ₹650/ధర
వంటకం రకంMulti
స్పెషల్ ఫీచర్లుసంగీత పరికరం, Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, పవర్ బ్యాకప్
సంప్రదించు సమాచారం
Подробнее
Fatehabad Road, Tourist Complex Area,Bansal Nagar, Tajganj, ఆగ్రాHoward Plazaమ్యాప్ మీద చూపించు
Hall
కెపాసిటీ
100 – 350 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానం
ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు
ప్రతి ప్లేటు ధర, వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹450/ధర
ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹600/ధర
Hall
కెపాసిటీ
30 – 60 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానం
ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు
ప్రతి ప్లేటు ధర, వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹450/ధర
ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹600/ధర
వంటకం రకంMulti Cuisine
స్పెషల్ ఫీచర్లుస్టేజీ
సంప్రదించు సమాచారం
Подробнее
Mahatma Gandhi Rd, Dholpur, Opp. Imperial Hotel, ఆగ్రాNear Rawli Mandir and DM Bunglowమ్యాప్ మీద చూపించు
కెపాసిటీ80 – 150 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానంప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు
ప్రతి ప్లేటు ధర, వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)ప్రతి వ్యక్తికి ₹500/ధర
ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)ప్రతి వ్యక్తికి ₹750/ధర
వంటకం రకంMulti Cuisine
స్పెషల్ ఫీచర్లుస్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, పవర్ బ్యాకప్
సంప్రదించు సమాచారం
Подробнее
Bhawna Tower Kailashpuri Road, Sector 16B, Kar Kunj Chauraha, Avas Vikas Colony, ఆగ్రాNear Gurdwaraమ్యాప్ మీద చూపించు
Ivory
కెపాసిటీ
150 – 300 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానం
ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు
ప్రతి ప్లేటు ధర, వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹900/ధర
ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹1,000/ధర
Shagun
కెపాసిటీ
100 – 200 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానం
ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు
ప్రతి ప్లేటు ధర, వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹900/ధర
ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹1,000/ధర
Varsha
కెపాసిటీ
30 – 50 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానం
ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు
ప్రతి ప్లేటు ధర, వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹900/ధర
ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹1,000/ధర
వంటకం రకంMulti Cuisine
స్పెషల్ ఫీచర్లుస్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, పవర్ బ్యాకప్
సంప్రదించు సమాచారం
Подробнее
M. G. Road, Sanjay Place, Civil Lines, ఆగ్రాNear Income Tax Buildingమ్యాప్ మీద చూపించు
Chancellor 1
కెపాసిటీ
100 – 250 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానం
ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు
ప్రతి ప్లేటు ధర, వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹950/ధర
ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹1,100/ధర
Chancellor 2
కెపాసిటీ
80 – 250 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానం
ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు
ప్రతి ప్లేటు ధర, వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹950/ధర
ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹1,100/ధర
Chamber 1
కెపాసిటీ
30 – 50 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానం
ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు
ప్రతి ప్లేటు ధర, వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹950/ధర
ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹1,100/ధర
Chamber 2
కెపాసిటీ
25 – 35 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానం
ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు
ప్రతి ప్లేటు ధర, వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹950/ధర
ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹1,100/ధర
Board Room
కెపాసిటీ
5 – 15 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానం
ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు
ప్రతి ప్లేటు ధర, వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹950/ధర
ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹1,100/ధర
వంటకం రకంMulti Cuisine
స్పెషల్ ఫీచర్లుస్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, పవర్ బ్యాకప్
సంప్రదించు సమాచారం
Подробнее
Fatehabad Rd, Tajganj, ఆగ్రామ్యాప్ మీద చూపించు
కెపాసిటీ240 – 2500 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానంప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు
ప్రతి ప్లేటు ధర, వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)ప్రతి వ్యక్తికి ₹1,000/ధర
ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)ప్రతి వ్యక్తికి ₹1,400/ధర
వంటకం రకంMulti Cuisine
స్పెషల్ ఫీచర్లుస్టేజీ
సంప్రదించు సమాచారం
Подробнее
C-2, Taj Nagari Phase 1, Fatehabad Road, Basai Khurd, Tajganj, ఆగ్రాPolice Station Tajganjమ్యాప్ మీద చూపించు
Sapphire
కెపాసిటీ
150 – 400 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానం
ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు
ప్రతి ప్లేటు ధర, వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹1,300/ధర
ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹1,750/ధర
Amber
కెపాసిటీ
60 – 100 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానం
ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు
ప్రతి ప్లేటు ధర, వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹1,300/ధర
ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹1,750/ధర
Ruby
కెపాసిటీ
40 – 60 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానం
ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు
ప్రతి ప్లేటు ధర, వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹1,300/ధర
ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹1,750/ధర
వంటకం రకంItalian, Continental, Chinese
స్పెషల్ ఫీచర్లుసంగీత పరికరం, Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్, లిఫ్ట్, స్విమ్మింగ్ పూల్, పవర్ బ్యాకప్
సంప్రదించు సమాచారం
Подробнее
85 A/1, Agra Cantt Rd Sultanpura Crossing,Sultan Pura, Agra Cantt, Idgah Colony, ఆగ్రాAgra Cantt Railway stationమ్యాప్ మీద చూపించు
కెపాసిటీ25 – 150 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానంహాల్ అద్దె+ ప్రతి ప్లేట్ సిస్టమ్
ప్రతి ప్లేటు ధర, వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)ప్రతి వ్యక్తికి ₹450/ధర
ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)ప్రతి వ్యక్తికి ₹550/ధర
వంటకం రకం- Multicuisine
స్పెషల్ ఫీచర్లుస్టేజీ, బాత్‌రూమ్
సంప్రదించు సమాచారం
Подробнее
Taj Expressway Link Rd, Nunihai, ఆగ్రాState Bank of India, Nunhaiమ్యాప్ మీద చూపించు
Galaxy
కెపాసిటీ
100 – 700 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానం
ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు
ప్రతి ప్లేటు ధర, వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹500/ధర
ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹700/ధర
Crystal
కెపాసిటీ
25 – 70 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానం
ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు
ప్రతి ప్లేటు ధర, వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹500/ధర
ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹700/ధర
స్పెషల్ ఫీచర్లుసంగీత పరికరం, Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, లిఫ్ట్, పవర్ బ్యాకప్
సంప్రదించు సమాచారం
Подробнее
Opposite Hotel J. P. Palace, Fatehabad Rd, Tajganj, ఆగ్రాJ. P. Palaceమ్యాప్ మీద చూపించు
Jashn Hall
కెపాసిటీ
60 – 200 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానం
ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు
ప్రతి ప్లేటు ధర, వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹400/ధర
ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹550/ధర
Restaurant
కెపాసిటీ
20 – 60 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానం
ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు
ప్రతి ప్లేటు ధర, వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹400/ధర
ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹550/ధర
వంటకం రకంMulti Cuisine
స్పెషల్ ఫీచర్లుస్టేజీ
సంప్రదించు సమాచారం
Подробнее
National Highway 2, Dharera, ఆగ్రాNear Indian Oil Petrol Pumpమ్యాప్ మీద చూపించు
Hall + Lawn For 3000 Guests
కెపాసిటీ
400 – 3000 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానం
హాల్ అద్దె+ ప్రతి ప్లేట్ సిస్టమ్
ప్రతి ప్లేటు ధర, వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹1,100/ధర
Hall For 200 Guests
కెపాసిటీ
60 – 200 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానం
ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు
ప్రతి ప్లేటు ధర, వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹1,100/ధర
వంటకం రకంMulti Cuisine
స్పెషల్ ఫీచర్లుస్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, పవర్ బ్యాకప్
సంప్రదించు సమాచారం
Подробнее
18/159, a/4b, Fatehabad Road, Purani Mandi Crossing,15th Battallion PaTajganj, Tajganj, ఆగ్రాkailash Cinemaమ్యాప్ మీద చూపించు
Hall
కెపాసిటీ
25 – 200 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానం
ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు
ప్రతి ప్లేటు ధర, వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹400/ధర
ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹500/ధర
Hall
కెపాసిటీ
25 – 40 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానం
ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు
ప్రతి ప్లేటు ధర, వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹400/ధర
ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)
ప్రతి వ్యక్తికి ₹500/ధర
వంటకం రకంMulti Cuisine
స్పెషల్ ఫీచర్లుస్టేజీ, బాత్‌రూమ్
సంప్రదించు సమాచారం
Подробнее
768, Shilpgram Road, Fatehabad Rd, Taj Nagari Phase 1, Telipara, Tajganj, ఆగ్రాBasai Police stationమ్యాప్ మీద చూపించు
కెపాసిటీ50 – 300 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానంప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు
ప్రతి ప్లేటు ధర, వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)ప్రతి వ్యక్తికి ₹550/ధర
ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ (పన్నులు మినహాయించి)ప్రతి వ్యక్తికి ₹750/ధర
వంటకం రకంMulti-cuisine
స్పెషల్ ఫీచర్లుస్టేజీ, బాత్‌రూమ్
సంప్రదించు సమాచారం
Подробнее
మరిన్ని చూపించు