ఆగ్రా
అదనపు సర్వీస్‌లు
అధిక రిజల్యూషన్ వీడియో, ప్రీ వెడ్డింగ్ వీడియో, స్టూడియో ఫిల్మింగ్, అదనపు లైటింగ్, అసిస్టెంట్‌తో మల్టీ - కెమెరా ఫిల్మింగ్
ప్రయాణం చేయగలగడం
అవును
పరికరం
Canon
వెండర్‌ని ఎంత ముందుగా సంప్రదించాలి
1 Month
సగటు వీడియో డెలివరీ సమయం
1 నెల
మాట్లాడే భాషలు
ఇంగ్లిష్, హిందీ
సేవలు
వెడ్డింగ్ ఫిల్మింగ్, ఒక్కరోజు₹10,000 నుంచి
Photo World Films
సంప్రదించు సమాచారాన్ని చూపించండి